Groups & Organizations Mongolia

Queer Mongolia Монгол ЛГБТ Онлайн Энэхүү орон зайг Монголын ижил хүйстэн эмэгтэйчүүд, гей, транс хүмүүс болон бидний найз нөхөд, бидний эрхийг дэмжигч хүмүүст зориулан ажиллуулж эхэллээ. Бие биеэ хүндэтгэн үзэл бодлоо хуваалцана уу. Space...