Who’s fighting for the rights of the LGBT community in Sweden? Lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) groups & organizations range from social and support groups to organizations that are political in nature. Some groups are independent, some are more radical than others, some are aligned with other bigger umbrella or religious organizations.
Find out which organizations are working on Social Justice for LGBT people in Sweden.

LGBT Organizations Sweden:

Hbtqstudenterna.se | SFQ – Sveriges Förenade HBTQ-studenter vill förlänga en super varm och queer inbjudan till alla våra medlemmar och lokalavdelningar till vår lokalavdelningskonferens den 23 – 24e april i Malmö i samarbete med LGBTQ Students Malmö. Idén med konferensen är att skapa ett trygg och kreativ rum där representanter från lokalavdelningar kan träffas: delar idéer och…


RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Did you find what you were looking for?

Have you checked out TQUs interactive world map yet?
You can also see a list of all Groups & Organizations.

Is there something that we should add?

Do you know of another group or organization from here? Please submit a link so we can add them.